Informaţii utile

Propunerile, în format electronic (MS Word, Times New Roman, 12p. /1,5r.), se trimit pe adresa m_grec@uvvg.ro şi trebuie să cuprindă: un rezumat în limba română (între 300 şi 500 de cuvinte), un scurt CV şi formularul de înscriere.
Data limită pentru trimitere a rezumatelor este 2 aprilie 2018.
Decizia Comitetului științific va fi comunicată prin e-mail până la 6 aprilie 2018.
Lucrările acceptate pentru prezentare vor fi publicate în volum colectiv, la Editura Vasile Goldiș University Press. Cele mai reprezentative contribuții vor fi publicate, în limba engleză, în revista “Studii de știință și cultură” (aici puteti vizualiza Normele de redactare pentru articolele publicate in revista “Studii de știință și cultură”).

Pentru informații suplimentare: tel. 0728 813 842

Se pot inscrie maxim 2 autori cu  o lucrare.

Organizatorii asigura cazarea si masa pentru cele 2 zile (19/20-20/21 aprilie) pentru participantii inscrisi cu lucrari; eventualii insotitori suportă aceste cheltuieli.
Alte amănunte despre program vor fi publicate în timp util.