Parteneri

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

 

în parteneriat cu 

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA

ASOCIAȚIA ISTORICILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

ARHIEPISCOPIA ARADULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Cu sprijinul:

A C A D E M I E I   R O M Â N E

 

În colaborare cu: