Organizare

COMITETUL ȘTIINȚIFIC
• Preşedinte de onoare: prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
• Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, Rector, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
• ÎPS dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului
• Conf. univ. dr. Cătălin Negoiţă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei
• Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
• Prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din București
• Prof. univ. dr. Marius Ioan Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
• Prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea
• Conf. univ.dr. Mihaela Bucin, Facultatea Pedagogică „Juhász Gyula“, Universitatea din Szeged, Ungaria
• Conf. univ. dr. Silvia Grossu, Universitatea de Stat din Moldova
• Conf.univ.dr. Ioan David, Directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara
• Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Universitatea „Ovidius”, Constanța
• Conf. univ. dr. habil. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova
• Conf. univ. dr. Răduţ Bîlbîie, Ministerul Apărării Naționale
• Conf. univ. dr. Vasile Ilincan, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
• Dr. Carmen Țâgșorean, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

COMITETUL DE ORGANIZARE
• Președinte: prof. univ. dr. Marius Ioan Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
• Conf.univ.dr. Cătălin Negoiţă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei
• Conf. univ.dr. Cristian Măduța, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
• Conf.univ.dr. Speranța Milancovici, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
• Dr. Doru Sinaci, Director, Biblioteca Județeană “Alexandru D. Xenopol” Arad
• Dr. Daniela Pădurean-Andreica, CMC Arad

SECRETARIATUL CONGRESULUI

• Lect. univ. dr. Maria Sinaci
• Asist. univ. drd. Sabin Coroian
• Asist. univ. drd. Ștefan-Iaroslav Daniel
• Laura Gloria Dumitriu, secretar șef, Facultatea de Științe Socio-Umane